davis banner

Tichete de creșă 2023: cât a crescut valoarea acestora în octombrie și cum se acordă

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

De la 1 octombrie, valoarea tichetelor de creșă a fost majorată. Prin această facilitate, părinții primesc sprijin financiar pentru a-și ține copiii la creșă sau pentru a beneficia de serviciile unei bone. 

Valoarea tichetelor de creșă a crescut cu 20 de lei, de la 1 octombrie 2023: de la 600 de lei la 620 de lei. Anterior, a mai fost o majorare, de la 570 de lei la 600 de lei, în aprilie.
”Pentru semestrul II al acestui an, începând cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub forma de tichete de creșă este de 620 lei. Această valoare se aplică și pentru primeledouă luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie 2024 și martie 2024”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial (ordinul ministrului finanțelor și ministrului muncii nr. 2654/1925/2023).
 
Cum se acordă tichetele de creșă 2023
 
Tichetele de creşă se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Tichetele de creşă se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.
Nu pot beneficia de tichete de creşă asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă.
Potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, tichetele de creșă pot fi utilizate de către angajați numai la creșele sau entitățile asimilate acestora și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.
Prin entități asimilate se înțelege alte unități de educație timpurie antepreșcolară, publice sau private, organizate în condițiile legii, precum și persoanele care exercită profesia de bonă.
Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă pentru acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă reprezentând contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșe sau alte unități de educație timpurie antepreșcolară publice sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unități de educație timpurie antepreșcolară private sau de bone și se suportă integral de către angajator.
 
Documente necesare pentru tichetele de creșă 2023
Tichetele de creșă se distribuie salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:
cerere pentru acordarea tichetului de creșă
actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul
documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat
documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare
declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap
alte documente solicitate de angajator, după caz.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii