Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă ordinară, pe data de 25.05.2017, ora 14.00.
Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea: ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.04.2017
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.04.2017
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna iunie 2017Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare la S.C. Apaserv Satu Mare, pe anul 2016
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi S.C. UNIO S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare la Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2016
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase pe picior şi fasonată din producţia anului 2017, la Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de includere şi prioritizare a blocurilor de locuinţe din municipiul Satu Mare, în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale - Amplasament : Satu Mare, Zona str. Lucian Blaga
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal - Zonă de locuit pentru locuinţe individuale - Amplasament : Satu Mare, str. Căprioarei
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal -Instituţii şi servicii - Amplasament : Satu Mare Zona Drum CareiIniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor 17. Proiect de hotărâre privind respingerea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal - Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan - Amplasament : Satu Mare, extravilan str. Macului Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind respingerea documentaţiei Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de locuit P+2+ penthouse 3 parţial - Amplasament : Satu Mare str. Drăganilor nr.24
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp. teren înscris în Cf nr. 14210 Satu Mare, nr cadastral 4584/9 Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului teren în suprafaţă de 525 mp. înscris în Cf nr. 177446 Satu Mare, nr top 4880/23
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Diverse

Lasă un comentariu

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

energykardioclub7card