Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe data de 25.10.2018, ora 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu
Mare din data de 27.09.2018
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna noiembrie 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S. C. Apaserv Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. III 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.12/25.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 60/29.03.2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării ,,Monumentului Rezistenței Anticomuniste" în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic de Detaliu ,,Grădiniţa cu program prelungit, afterschool si locuinţă de serviciu" Amplasament: Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr.19
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
”Ansamblu rezidenţial cu imobile P+1+M cu 6 apartamente şi imobil de colţ P+2 cu 12 apartamente"Amplasament: Satu Mare, Zona str.Poenilor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate ,,Creșterea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea unor autobuze electrice "
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind asigurarea contributiei proprii în proiectul "Cresterea eficientei transportului public de calatori prin achizitionarea de autobuze electrice"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Albu Adrian viceprimar al municipiului, în vederea semnării actelor adiționale la contractual individual de muncă al directorului general din cadrul Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind transformarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16.Proiect de hotărârare pentru modificarea anexelor nr.4, nr.5 și nr.6 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din lucrările de igienizare a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului teren și construcție, situate în Satu Mare, str. Cerbului nr.19
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren în suprafață de 513 mp.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren în suprafață de 12 mp. situat în Satu Mare , str. Râtu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafață de 19.287 mp. aflat în zona inundabilă a râului Someș
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului situat în Satu Mare str.Anghel Saligny
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 171/27.06.2017 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr. 52, înscris în C.F. nr. 162824 cu nr. cadastral 162824
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cu propunere de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului-teren, înscris în CF nr. 156687 Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 49
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
27. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea Întreprinderii de Prelucrare a Lemnului Satu Mare, asupra imobilului înscris în CF nr. 10839, Satu Mare sub nr. cadastral 3318/37
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
28. Diverse - Informări Consiliu local

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energykardioclubnoiembrie

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii