Tichete sociale în valoare de 500 de lei pentru copiii ce provin din familii cu venituri mici

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Fonduri europene în valoare de 120 milioane euro, se alocă din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, pentru copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului adoptat la mijlocul lunii octombrie 2023.

Noua măsură continuă sprijinul acordat în anii trecuți din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, în contextul în care abandonul școlar și scăderea ratei de școlarizare în rândul copiilor din categoriile vulnerabile pot contribui la creșterea riscului de sărăcie.
 
Vor fi acordate tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil, într-o tranșă unică, în următorii patru ani școlari. Banii vor putea fi folosiți pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Conform estimărilor, 410.000 copii dezavantajați vor beneficia de acest sprijin în fiecare an școlar.
 
Ministerul Educației, prin unitățile de învățământ din subordine, va primi și centraliza cererile pentru acordarea acestei măsuri de sprijin educațional, iar lista cu destinatarii finali eligibili va fi stabilită în urma verificărilor realizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratul General pentru Imigrări)  precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 
Conform proiectului de act normativ, vor avea dreptul la aceste măsuri de sprijin educațional:
 
copiii din învățământul de stat preșcolar, care îndeplinesc condițiile, în luna iulie a fiecărui an, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare,
elevii din ciclul primar și gimnazial care fac parte din familii ai căror membri au, în luna iulie din fiecare an, un venit mediu net lunar de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.
 
Mecanismul acordării acestor tichete
 
Unitățile de învățământ informează părinții /reprezentanții legali/tutorii copiilor din învățământul preșcolar cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare și ai copiilor din învățământul primar/gimnazial cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.126/2002, respectiv venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a fiecărui an este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară;
Părinții/ reprezentanții legali/ tutorii copiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate completează o cerere prin care solicită sprijinul educațional și precizează componența familiei. Cererea se depune la instituțiile de învățământ. Modelul de cerere se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene;
Datele și informațiile din cerere se introduc de către unitățile de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului în România (SIIIR);
Ministerul Educației asigură și transmite prin intermediul unui canal securizat prin intermediul S.I.I.I.R, către aplicația informatică dezvoltată în acest sens de Serviciul de Telecomunicații Speciale, baza de date cu preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial;
Serviciul de Telecomunicații Speciale interoghează datele și informațiile prelucrate și structurate din aplicația informatică la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și la Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (pentru validare CNP-uri părinți/reprezentanți legali/tutori);
Ulterior validării codurilor numerice personale, prin intermediul aplicației informatice a Serviciului de Telecomunicații Speciale sunt interogate codurile numerice personale în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor și la Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea obţinerii mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează;
În urma procesării interogărilor și a completării venitului lunar pe membru de familie, aplicația informatică exportă lista cu destinatarii finali eligibili.
Lista cu destinatarii finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene care contractează serviciile privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice.
Pe baza listei cu destinatarii finali comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, se emit, în ordinea primirii listelor, măsurile de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigură coordonarea distribuirii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la unitatea care le emite (autorizată de către Ministerul Finanțelor), către inspectoratele școlare;
Inspectoratele școlare (Ministerul Educației) distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către unitățile de învățământ;
Unitățile de învățământ transmit tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinatarului final: părinte/reprezentant legal/tutore. Dacă destinatarul final nu este deplasabil, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional la domiciliul sau reședința acestuia;
Tichetele sunt utilizate în unităţi care comercializează materiale şcolare și îmbrăcăminte, care se află pe lista unităţii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.
 
Despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional:
 
Valoare: 500 lei/ an școlar/ într-o tranșă unică
Vor fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.
Nu sunt permise operațiuni de retragere de numerar sau preschimbare în numerar a celor 500 de lei și utilizarea lor în alte scopuri;
Pot fi folosite doar pe teritoriul României, doar în unitățile afiliate;
Nu se poate emite restul banilor în cash, la unitățile de unde se achiziționează rechizitele /articolele de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței;
Cât timp poate fi utilizată suma virată: în anul şcolar în care se acordă, pe perioada de valabilitate a tichetului social.
Cât timp este valabil tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional: Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
Însă, sprijinul financiar de 500 lei se acordă o singură dată pentru un întreg an școlar, într-o tranșă unică. În funcție de evoluția veniturilor familiei, cei care au dreptul la această măsură de sprijin vor încasa sumele cuvenite pe tichetele pe suport electronic emise în acest an.
 
 
Întrebări și răspunsuri frecvente referitoare la  tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
 
 Sunt părinte și consider că am dreptul la acest tichet pentru copilul meu. Ce trebuie să fac?
 
Depuneți la unitatea de învățământ o Cerere de acordare a tichetului social pe suport electronic, în termen de 45 zile calendaristice de la începutul cursurilor.
 
Sunt părinte. Am dreptul la acest voucher?
 
Beneficiarii sprijinului educațional sunt copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare precum și copiii  dezavantajaţi din învăţământul de stat primar și gimnazial înscrişi în învăţământul de stat primar care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
 
Când voi primi cardul?
Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor fi distribuite după finalizarea listelor cu beneficiarii finali de la Ministerul Educației.
 
De unde ridic cardul?
 
Unitățile de învățământ din care provin copiii, transmit părintelui/reprezentantului legal/tutorelui destinatarului final tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.
Pentru destinatarii finali nedeplasabili, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestuia.
 
Am mai mulți copii. Primesc mai multe tichete, sau un singur card pe care îmi veți vira banii aferenți tuturor copiilor aflați în grija mea?
Fiecare copil care îndeplinește condițiile de eligibilitate primește tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional.
 
Am aflat că sunt pe liste și că trebuie să primesc acest ajutor, dar nu am primit cardul. De ce? Ce trebuie să fac?
Vă rugăm să vă adresați unității de învățământ (grădiniță / școală) pentru a verifica dacă sunteți pe liste, respectiv dacă îndepliniți condițiile pentru a primi acest ajutor.
 
Am primit cardul și nu este alimentat cu suma respectivă. Ce trebuie să fac?
Și în această situație, vă rugăm să vă adresați unității de învățământ (grădiniță / școală) pentru a afla informații actualizate.
 
Ce pot să cumpăr? Și de la ce magazine/ unități?
Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional se pot achiziționa rechizite necesare frecventării şcolii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Acestea pot fi achiziționate de la unităţi care comercializează materiale şcolare și îmbrăcăminte, care se află pe lista unităţii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, unități autorizate potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Pot să cumpăr cărți folosind aceste tichete?
Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional se pot achiziționa rechizite necesare frecventării şcolii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii