Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Calendarul de înscriere pentru acordarea gradului didactic II, respectiv gradul I în învățământ

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II, respectiv gradul I în învățământ, se realizează în perioada 1-31 octombrie 2017.
Până în 20 octombrie 2017, dosarele de înscriere se depun la unitatea școlară, iar în perioada 20-31 octombrie 2017, un delegat depune documentele la Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare.
Dosarul de înscriere va conține documentele prevăzute la Art. 11 – pentru gradul II și Art. 30 – pentru gradul I, din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (modele pe siteul Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare).
Personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care a obţinut titlul ştiinţific de doctor şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I în domeniul ştiinţific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competenţelor certificate prin diplomă de licenţă/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul ştiinţelor educaţiei, în condiţiile prevăzute de Art.42 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. În acest scop, candidatul va depune la inspectoratul şcolar, în perioada 1 septembrie 2017 - 15 martie 2018, un dosar cuprinzând documentele prevăzute la Art.42 (2) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

Metodologia privind formarea continua
http://satmar.ro/web/document.php?id=775 

Echivalare doctorat cu gradul I
http://satmar.ro/web/document.php?id=774 

Gradul I
http://satmar.ro/web/document.php?id=770 
http://satmar.ro/web/document.php?id=771 

Gradul II
http://satmar.ro/web/document.php?id=772 
http://satmar.ro/web/document.php?id=773

Lasă un comentariu

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

energykardioclub7card