Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Peste 40 de puncte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 30 septembrie, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare  online, cu următoarea ordine de zi:  

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 26.08.2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al municipiului Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre  privind acordarea titlului  de ”Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare“ doamnei Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar, delegat permanent al Romaniei pe lângă UNESCO Simona-Mirela-Miculescu

Inițiatori proiect: Grupul de consilieri P.S.D. și primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului  de ”Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare“ domnului profesor universitar doctor Daniel David

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului  de ”Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare“ sportivului Richárd Osváth

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Satu Mare pentru luna  octombrie  2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Transurban S.A. Satu Mare, pentru perioada 2021-2025

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre pentru  implementarea măsurilor privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale de la bugetul local precum și a cuantumului maxim al acestora familiilor/persoanelor singure cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea

proiectului ”ÎMPREUNĂ-Mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel"  dintre Asociația Stea Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului  Satu Mare, pe anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne  al municipiului Satu Mare, pe anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv MunicipalSatu Mare din bugetul local pentru activităţile sportive

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administratori de condominii

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25”, „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26’’,

”Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27”, ”Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Corvinilor nr. 17”, ”Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU4, UU6, UU8, UU10”, ”Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU40”, ”Reabilitare termică bloc de locuințe -  Drum Careiului bloc C3-C5”

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiții ”Modernizări parcări în cartierele Soarelui și Capați II” 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Extindere  rețea electrică  de distribuție în  municipiul Satu Mare,  str. Aurel Vlaicu nr. 94, nr.96 si nr.98

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în municipiul Satu Mare, Zona Bercu Roșu

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale  Direcției de Asistență Socială Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  general al Direcției de Asistență Socială Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art.1 ale H.C.L. Satu Mare nr. 14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art.1 ale H.C.L. Satu Mare nr. 187/26.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei municipiului Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre  privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe 

28.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a  terenului înscris în CF nr. 7137 cu nr. cadastral 4021/28   

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

29. Proiecte de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui apartament proprietatea privată a municipiului, situat în Satu Mare, str. Uzinei nr. 21, bl. A, ap. 28

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr.18619 Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, str. Ecaterina Teodoroiu

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.–Construire sediu firmă cu ateliere, alei, platforme, stație de mixturi asfaltice și stație de betoane, acceptarea ofertei de donație și introducere teren în intravilan, amplasament: Satu Mare,  Drum Botiz – DN 19A extravilan

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Demolare casă de locuit P și construire casă de locuit P+M, amplasament : Satu Mare, str. Crișan nr. 17

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Lotizare în vederea construirii de locuințe mici individuale și acceptarea ofertei de donație, amplasament: Satu Mare, str. Károli Gáspár

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – demolare construcție existentă, construire supermarket LIDL, amenajări accese și locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare și totem, racorduri și branșamente la utilități, împrejmuire, amplasament: Satu Mare , str. Rodnei nr.54-56

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2 și spații comerciale la parter, amplasament: Satu Mare, str. Lăcrămioarei nr.7

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Extindere hală servicii amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 248

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -Zonă de locuit, locuințe individuale și acceptarea ofertei de donație,  amplasamente: Satu Mare str. Dara,  parcelele cu nr. cad.168729,168732, 177273 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. -  Construire 2 case de de locuit P și P+1, amplasament: Satu Mare, Zona Dara-Diana nr. cad.183842  și nr. cad. 183843

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Construire anexă la spațiu comercial, amplasament: Satu Mare, P-ța Romană, nr. cad. 183751

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z- Zonă de agrement, amplasament: Satu Mare, str. Victoriei nr.85/B

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

41. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației P.U.Z – refuncționalizare centrală termică de cartier în săli de curs și sală de evenimente cu funcțiuni complementare,amplasament  Satu Mare, str. Anghel Saligny, C.F. nr. 182449

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de agrement privat, amplasament: Satu Mare,  Drumul Curcubeului f.n., proiect nr. 403/2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de agrement privat, amplasament: Satu Mare,  Drumul Curcubeului f.n., proiect nr. 413/2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  P.U.Z.– zonă de locuit P, P+1 și acceptarea ofertelor de donație, amplasament: Satu Mare str. Andron Ioniță 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

45 . Diverse-Informări consiliul local

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii