Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. 30 de proiecte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Consilierii locali sătmăreni sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 24 noiembrie, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 27.10.2022;

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie2022;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al Municipiului Satu Mare, aflat în administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Satu Mare;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției 17 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare;

8. Proiect de hotărâre privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciși a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” din Municipiul Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” din Municipiul Satu Mare;

10. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 319/15.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1;

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al Râului Someș din Municipiul Satu Mare”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal – ”Extindere hale de producție” amplasament: Satu Mare,str. Fagului nr. 35;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal– ”Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale și acceptarea ofertelor de donație” amplasament: Satu Mare, str. Basmelor;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal – ”Zonă de agrement” amplasament: Satu Mare, Drumul Petalelor nr. 68;

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal– ”Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale” amplasament: Satu Mare, str. Scheffler Janos;

16. Proiect de hotărâre privind modificareaContractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr. 231/2018;

17. Proiect de hotărâre  privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezmembrare a unui imobil teren, situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1;

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al MunicipiuluiSatu Mare, în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acesta;

19. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de superficie asupra imobilelor  teren identificate prin CF nr. 186118 și CF nr. 186120 Satu Mare;

20. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 41/10.02.2022;

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, B-dul Lalelei;

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Lăpuște Cosmin Răzvan a locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.41;

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Milac Daniel-Mihaia locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.6;

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unor parcele de teren aferente construcțiilor situate în  Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 64 – 66;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - terensituat înSatu Mare,str. Nicolae Bălcescu nr. 19;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - terensituat în Satu Mare, str. Zutphen nr. 4;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - terensituat în  Satu Mare,str. Azuga nr. 16;

28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea recoltării partizilor extraordinare precum și modul de valorificare a cantitătii de 429,14 mc. masă lemnoasă, provenita din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare;

29. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în Registrul Agricol Electronic al Municipiului  Satu Mare, în perioada 01.08.2022 – 31.10.2022;

30. Diverse - Informări consiliul local;

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii