Garda de Mediu Satu Mare | Amenzi de peste 1,63 milioane lei, mașini confiscate și dosare penale, în anul 2022

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În anul 2022, numărul total de acţiuni de inspecţie și control efectuatede către Comisariatul Județean Satu Mare al Gărzii Naționale de Mediu a fost de 944, au fost aplicate amenzi de peste 1,63 milioane lei, s-au confiscat mașini și au fost transmise organelor competente de cercetare penală cinci sesizăriprivind încălcări ale legislației din domeniul protecției mediului.

Din numărul total de acțiuni, 164 controale planificate au fost desfășurate la obiective care intră sub incidența unor directive europene, în principal privind emisiile industriale și gestionarea deșeurilor municipale.

Deasemenea au fost realizate 780 inspecţii neplanificate, dintre care 102 în domeniul biodiversităţii şi 678 în domeniul controlului poluării.

Cele mai multe inspecţii neplanificate au fost realizate la punctele de trecere a frontierei (peste 300), la nivelul județului fiind stabilite 3 puncte de trecere a frontierei pentru deșeuri și produse second-hand: Petea – rutier cu UE, Halmeu – rutier și feroviar cu Ucraina precum și inspecții dispuse de către Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu (237) şi au vizat în principal  conformarea unor operatori economici la prevederile legale în domeniul protecţiei mediului. 

”O categorie importantă de inspecţii realizate fac obiectul investiţilor din fonduri europene pe care le-am abordat cu prioritate pentru a nu îngreuna buna derulare a proiectelor, nefiind înregistrată nicio disfuncționalitate în acest sens. Ponderea petițiilor înregistrate a fost de asemenea ridicată în anul 2022 – fiind efectuate 91 inspecții pentru soluționarea acestora. Au fost situaţii în care unele dintre petiții au fost redirecţionate către alte autorităţi competente, cu precădere către DSP. Toate petițiile au fost soluționate la termen. Una dintre petițiile adresate CJ Sălaj al GNM,a fost soluționată, din dispoziția d-nului Comisar general, de către o echipă din cadrul CJ Satu Mare. O altă acțiune, ce privea transportul unor subtanțe periculoase, a fost derulată de către o echipă de la CJ Satu Mare, în județul Cluj”, a transmis Garda de Mediu Satu Mare.

Urmare a inspecțiilor desfăşurate în anul 2022 au fost constatate neconformităţi pentru care s-au impus măsuri de remediere şi au fost aplicate un numar de 214 sancțiuni contravenţionale principale din care 98 de tip ”Avertisment” şi 116 de amenzi , în valoare de 1.631.400 lei, precum şi trei sancţiuni complementare, una de suspendare a activității și două de confiscare a mijloacelor de transport. De asemenea, s-a înaintat către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare o propunere de suspendare a autorizației de mediu pentru nerespectarea acesteia. S-au transmis organelor competente de cercetare penală cinci sesizăriprivind încălcări ale legislației din domeniul protecției mediului .

 Un aspect deosebit de important este acela că au încetat/ s-au redus semnificativ  activitățile de incendiere a deșeurilor.

 Principalele neconformitati constatate şi sancţionate contravenţional au fost săvârşite:

  • în domeniul deşeurilor (lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor, completarea necorespunzatoare a acestor evidenţe, lipsa documentelor aferente transporturilor de deşeuri , gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor , încălcari ale prevederilor legale privind deşeurile de ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelope uzate, necolectarea selectivă a deşeurilor, neasigurarea raportării de catre unii operatori a datelor, documentelor ce privesc deşeurile conform cerintelor legale, colectarea deşeurilor nepericuloase-periculoase cu nerespectarea cadrului legal) ;
  • în domeniul salubrizării localităților s-au constatat unele neajunsuri, legate de colectarea selectivă, cu eficiență redusă; au fost identificate și salubrizate ca urmare a acțiunilor de control desfășurate la nivelul CJ Satu Mare în 2022, peste 20 locații ocupate de depozite de deșeuri de tip municipal și asimilabil, precum și a unor deșeuri provenite din construcții și demolări, care ocupau o suprafață însumată de peste 10 000 mp . La sfârșitul anului 2022 toate U.A.T.-urile din județ aveau încheiate contracte cu operatori de salubritate și efectuau colectarea deșeurilor pe întreaga suprafață a acestora. Un număr de 3 UAT din județ se află în diverse stadii de  licitare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
  • în domeniul reglementării din punct de vedere al protectiei mediului ( lipsa autorizatiei de mediu, nedepunerea la termen a completărilor necesare în procedura de reglementare,) au fost înregistrate mai puține cazuri, rezultând o creștere a disciplinei operatorilor în acest domeniu;
  • în domeniul Fondului pentru Mediu: nedepunerea declaratiilor de catre operatori la termen, în special pentru operatorii care introduc ambalaje, respectiv produse ambalate pe piața națională, precum și nedepunerea declarațiilor privind contribuția datorată de către  UAT, pentru neîndeplinirea obiectivelor de reducere a cantităților eliminate prin depozitare a fost în continuare o problemă, la nivel similar anului precedent;
  • au fost identificate neconformităţi în domeniul exploatării agregatelor minerale (cariere, balastiere), constând în lipsa autorizațiilor de mediu sau nerespectarea acestora; acest fenomen este întâlnit de la an la an, dar fără să se poate spune că a luat amploare
  • la obiectivele care fac obiectul Directivei privind emisiile idustriale au fost constatate abateri minore, având un grad ridicat de conformare la BAT- uri; într-o situație, pentru funcționarea instalației cu A.I.M expirată s-a aplicat o sancțiune principală și sancțiunea complementară de suspendare a activității
  • la depozitele neconforme, la care activitatea a fost sistată conform calendarului stabilit cu UE, au fost monitorizate conform cerințelor post închidere la cele 3 la care lucrările de închidere au fost finalizate iar la cel de al 4-lea depozit neconform, depozitul din mun Satu Mare, s-a verificat stadiul de derulare a  lucrărilor propuse pentru închiderea acestui;
  • la inspecţiile efectuate în ariile protejate din judeţ , în general nu au fost înregistrate  neconformități majore, iar acolo unde s-a impus au fost aplicate prevederile legale;
  • au mai fost constatate încălcări ale legislaţiei privind prevederi  din domeniile protecţiei atmosferei, a spatiilor verzi, a protecţiei apelor. 

”O particularitate a judeţului o reprezintă caracterul transfrontalier, fiind învecinați cu un stat UE (Ungaria) și unul nonUE - UCRAINA; ca urmare a celor peste 350 de verificări, au fost returnate un număr de peste 40 de transporturi care conțineau deșeuri fără actele prevăzute de Regulamentul 1013 al UE, precum și produse second hand, nesortate, cu un grad ridicat de uzură”, a mai prezicat instituția sătmăreană.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii