Consilierii județeni, convocați în ședință ordinară. 26 proiecte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Consiliul Județean Satu Mare se întrunește luni, 27 februarie, de la ora 14:00, pentru ședință ordinară a lunii februarie.

Ședința va avea loc în sala mică de ședințe a Palatului Administrativ și are 26 puncte pe ordinea de zi.

1. Depunerea jurământului de către dl. consilier județean Chiș Gheorghe, înscris ca supleant, la poziția nr.33, pe Lista supleanților pentru funcția de consilier județean din partea PNL, al cărui mandat a fost validat prin Încheierea civilă  nr.34/D/CC/06.02.2023 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosar nr. 173/83/2023, rămasă definitivă la data de 14.02.2022;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei - Componenţanominalăa comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare,pentru mandatul 2020-2024 - la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020;

3. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2023;

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2023;

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare – Satu Mare”;

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare;

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, exclusiv pentru copii și juniori, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2023;

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, pentru toate categoriile de vârstă,  în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2023;

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2023;

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2023;

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Satu Mare” negociați pentru perioada 2022-2026;

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare;

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Satu Mare;

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea activității Centrului de Îngrijire și Asistență Socială ”Șansa” Satu Mare, serviciu social din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare;

15. ROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare, cod 8730 CR-V-I, serviciu social organizat ca centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare;

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice “Șansa” Satu Mare, pentru anul 2023;

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Alexandru” Carei, ca serviciu social rezidențial, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, cod serviciu social 8790-CR-D-I, prin restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Socială ”Alexandru” Carei;

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare;             

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2023;

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2023;

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2018, privind aprobarea proiectului ”AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, cu modificările şi completările ulterioare;

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2023; 

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, pe anul 2023;

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de   specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, pe anul 2023;

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg, Nr. 1-3, municipiul Satu Mare”;

26. DIVERSE.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii