Un nou proiect implementat de Consiliul Județean Satu Mare

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Județul Satu Mare implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2021, cod SIPOCA 1107/MySMIS2014+ 151935. 

Județul Satu Mare  implementează proiectul  ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”,  proiect cofinanțat din Fondul Social European,  prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2021, cod SIPOCA 1107/MySMIS2014+ 151935, axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. în cadrul obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11).

 

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 12.10.2021.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

 

Prin H.G. nr.583/ 2016 din 10 august 2016, Guvernul României a aprobat Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016- 2020 (SNA). Scopul principal al SNA este promovarea integrității prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și institutional în vederea prevenirii corupției în România. Acest document are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor instituțiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile.

 

Astfel unitățile administrativ teritoriale trebuie să identifice, printre altele, procedurile administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, să genereze un index al integrității în cadrul administrației locale prin evaluarea calității serviciului de către public și transparența decizională, să implementeze metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, să desfășoare campanii de conștientizare în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție, etc. .

 

Obiectivul general/ scopul proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, a creșterii transparenței în procesului decizional, precum și îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare;

creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției atât la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor;

îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile de anticorupție;

Atât obiectivele generale cât și cele specifice sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise, dublate de abordarea trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupției: prevenire, educație și combatere.

 

Prin activitățile propuse, obiectivul general, obiectivele specifice, indicatorii asumați și rezultatele așteptate, proiectul contribuie la soluționarea nevoilor, problemelor și necesităților grupului țintă, existând o legătură clară a grupului țintă identificat cu rezultatele și indicatorii proiectului.    

 

Grupul țintă  îl constituie aparatul de specialitate al instituției și instituțiilor subordonate, atât persoane care desfășoară activități de conducere, cât și persoane care desfășoară activități de execuție, precum și aleșii locali.

 

Principalele rezultate ale implementării proiectului constau în elaborarea de proceduri și instrumente în materie de etică și integritate respectiv educația anticorupție care vizează atât angajații din sectorul public cât și societatea civilă.

 

Îmbunătățirea competențelor personalului prin cursuri tematice anticorupție se va reflecta în activitatea zilnică a angajaților. Competențele dobândite de către cadrele de conducere și personalul de execuție din instituție vor fi utilizate și după finalizarea proiectului.

 

Măsurile de control instituite în timpul implementării proiectului vor avea aplicabilitate, ceea ce va reduce incidența faptelor de corupție.

 

Prin intermediul proiectului, vor fi dezvoltate în instituție cerințele pentru prevenirea și combaterea corupției, cu beneficii pe termen scurt, mediu și lung asupra serviciilor publice furnizate de entitate și instituțiile subordonate.

 

Valoarea totală a proiectului este de 348.378,47 lei, din care valoarea eligibilă asigurată de  Uniunea Europeană reprezintă 85% respectiv 296.121,70 lei, valoarea finanțării eligibile din Bugetul Național reprezintă 13% respectiv 45.289,20 lei, iar cofinanțarea din Bugetul propriu al Consiliului Județean Satu Mare reprezintă 2% respectiv 6.967,57 lei.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii