Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Peste 40 de proiecte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 29 septembrie, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 25.08.2022

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 01.09.2022

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 07.09.2022

4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 09.09.2022

5. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 15.09.2022

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna octombrie 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență din municipiul Satu Mare, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare în vederea dobândirii calității de administratori de condominii. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Teatrul de Nord Satu Mare a unui contract de asistență și reprezentare judiciară. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 190/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 281/28.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 191/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.3 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.190/22.07.2021 pentru implementarea măsurilor privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobareaStatului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobareaProgramului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare- Actualizare 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 134/31.05.2018 privind aprobarea proiectului faza  D.A.L.I.şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 29 și Creșa Punguța cu doi bani - Reabilitare clădire situată pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 15. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 281/7.11.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu doi bani” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Art. 2 și Art. 8dinHotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 229/31.10.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiții ”Modernizări parcări în cartierele Soarelui și Carpați II din Municipiul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Reabilitare fațade și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr. 6 din Municipiul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 7. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de InvestiţiiS.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE CREȘĂ MARE ȘI DOTARE, PE STRADA IULIU COROIANU NR. 46, MUNICIPIUL SATU MARE, JUDEȚUL SATU MARE. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii S.A.a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiți CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ ŞI DOTARE, BULEVARDUL LALELEI NR. 2, MUNICIPIUL SATU MARE, JUDEŢUL SATU MARE. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Zonă industrială, amplasament: Satu Mare, str. Depozitelor nr. cad.16129. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Construire imobil instituții, servicii și locuință, amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr.123/D. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertelor de donație și introducere teren în intravilan, amplasament: Satu Mare, str. Dara-Diana. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Construire două case de locuit P+M, amplasament: Satu Mare, str. Cedrului nr. cadastral 158192. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației P.U.Z - Zonă de locuit, amplasament: Satu Mare, str. Agricultorilor nr.18/B, nr. cadastral 159136. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Extindere spațiu comercial, amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 421. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - Servicii sociale și medicale, amplasament: Satu Mare, str. Avram Iancu nr.  27. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

32. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Clubului Sportiv Municipal Satu Mare în ”Club Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare” . Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere  de dezmembrare a unui imobil-teren aferent spațiului comercial situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 2,  proprietatea domnului Lang Zsolt. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

34. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Satu Mare a unor bunuri mobile de natura mijloacelor fixe în vederea casării. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

35. Proiect de hotărâre  privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. Camre Energy S.R.L,asupra unui teren din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

36. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren situat înMunicipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a toaletei publice, situată în Parcul UFO din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

38. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastraleși vânzarea terenului în suprafață de 1.640 mp, situat în Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 94, către S.C. Nagy TextileS.R.L. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2.605 mp situat în Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 94, către Intreprinderea Familială Nagy Iosif. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

40. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de  dezlipirea imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Rodnei și vânzarea suprafeței de 92 mp rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

41. Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării unui imobil - terensituat înSatu Mare,str. Gabriel Georgescu nr. 38. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

42. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - terensituat înSatu Mare, str. Nicolae Iorga nr. 25. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a cantității de 671,22 mc și a prețului de pornire la licitație pentru partida 2200145400650, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului de valorificare pe specii, a lemnului fasonat la drum auto, sortiment lemn de foc și lemn de lucru CR pentru anul 2022, începând cu data de 01.10.2022, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin Cristian

45. Diverse -Informări consiliul local

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii