Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Școala Gimnazială din Terebești, inclusă și în acest an în Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență nr.92/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu privire la aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.
Elevii din aceste unități vor beneficia, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată.
Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți în cadrul programului pilot se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor în vigoare.
Inspectorul școlar general Călin Durla a declarat pentru Satu Mare News că pe lista unităților administrativ-teritoriale a fost inclusă din județul Satu Mare Școala Gimnazială din Terebești. Suma pentru anul școlar de învățământ 2017-2018 alocată pentru Școala Gimnazială din Terebești este de 315 mii lei.
Legislația prevede că la cererea motivată a părinților, formulată în scris și susținută de document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ la care este înmatriculat elevul, preșcolarii și elevii care din natură de considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice stabilite.
Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/masei calde.
Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masa caldă este oferit/oferită către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional în unitățile de învățământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publice județene.
Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene.
Spațiile și facilitățile din incinta unităților de învățământ unde se prepară alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.
La închiderea programului pilot, la finalul anului școlar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, prin hotărâre a Guvernului se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Lasă un comentariu

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

energykardioclub7card