Banner blato Livrare1 

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Peste 30 de puncte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 26 august, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:  

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 22.07.2021;

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna  septembrie2021;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A. Satu Mare a unui contract de asistenţă juridică; 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2021;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Teatrul de Nord Satu Mare a unui contract de asistență juridică;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2021;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului  Satu Mare, pe anul 2021;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Satu Mare pe anul 2021;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în Registrul Agricol Electronic al municipiului  Satu Mare în perioada 01.05.2021 - 31.07.2021;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea recoltării și modalității de valorificare a cantității de  80.5 mc masă lemnoasă, din partida  2100145401180, provenită din lucrări de rărituri, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcții alDirecției de Asistență Socială Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și aStatului de funcții ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționaregeneral al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și aStatului de funcții ale Poliției Locale Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizareși funcționare al Poliției Locale Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 313/21.12.2017; 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea condițiilor generale și specifice de participare la concurs și a procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de directoral Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare, către S.C. SPANIA DECOR STAND S.R.L.;

Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare, către S.C. TEHNOMECANICA S.R.L.;

Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin 

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil teren din municipiului Satu Mare cu destinație drum, str. Spicului, tronson I;

Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin

23. Proiect de hotărâre  privind imobilul teren situat în municipiul Satu Mare, identificat prin CF. nr. 17105 Satu Mare;

Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren situat în municipiul Satu Mare, identificat prin CF. nr.181382 Satu Mare;

Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin

25. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Distribuție Energie Electrică România- Sucursala Satu Mare, asupra unui teren situat în municipiul Satu Mare str. Energiei;

Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin

26. Proiect de hotărâre privind  desființarea de drept a contractului de concesiune nr. 47225-573/26.11.2008 încheiat între Municipiul Satu Mare și S.C. Beny Alex S.R.L. Negrești-Oaș;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal - Centru vechi - P-ța Libertății Satu Mare”;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal – zonă de locuit P, P+1” amplasament: Satu Mare str. Andron Ioniță și acceptarea ofertelor de donație;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal-construire casă unifamilială P+1” amplasament: Satu Mare str. Platanului nr. 5;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal - casă de locuit P+1” amplasament: Satu Mare str. București nr. 6;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal - zonă de locuit, locuințe individuale” amplasament: Satu Mare, zona  str. Poligonului nr. 10-12;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal - birou comisionar vamal” amplasament: Satu Mare,  zona str. Botizului, fn.;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal - stație de carburanți și amenajare bandă de accese” amplasament: Satu Mare,zona str. Careiului  DN 19 A;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal-extindere hală servicii” amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 248;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic Zonal - zonă de  locuit, locuințe individuale” amplasament: Satu Mare, str. Petre Ispirescu nr. 59:

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

36. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență  a acestora, la nivelul U.A.T Satu Mare ;

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor 

37. Diverse-Informări consiliul local.

Lasă un comentariu

cbasatumare

Banner Livrare22

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii